Za dusze dzieci odpowiemy przed Bogiem

 
 

Ogrodnik przywiązuje młode drzewko do kołka, aby burza czy wiatr nie złamały go. Ścina też sęki, by całe drzewko nie uschło. Postępujcie w ten sam sposób ze swoimi dziećmi. Przywiązujcie ich serca do strachu Bożego, aby nie wplątały  się w sieci szatana. Ścinajcie też złe nawyki, aby nie wyrosły i nie zawładnęły nimi i aby nie zabiły życia wewnętrznego nowego człowieka, zrodzonego w Świętym Chrzcie.

Rodzice powinni modlić się za swoje dzieci do Boga, aby On Sam nauczył je strachu Bożego i mądrości wiodącej do zbawienia.

Dobre uczynki powinniśmy pokazywać własnym przykładem. Ludzi bardziej przekonuje postępowanie niż słowa. A dzieci szczególnie wzorują się na postępowaniu swoich rodziców.: to, co w nich zauważają, potem same to czynią. Dlatego też rodzice powinni wystrzegać się wszelkich pokus i dawać dzieciom przykład bogobojnego życia.

Zauważmy, że drzewko chyli się w dowolną stronę, a w którą pochyli się, w tę i wyrośnie. Tak i dziecko: czego nauczy się, do tego się i przyzwyczaja i to czyni.

Jeśli nauczy się w dzieciństwie dobrego – będzie dobrym całe życie, a jeśli złego – złym. Jaką naukę i wychowanie otrzyma, takim i pozostanie. Od wychowania, jak od nasiona, zależy całe pozostałe życie. Dlatego też Słowo Boże mówi: “Wychowujcie je stosując naukę i napominanie Pańskie” (Efez. 6,4)

Dobrze, że posyłacie dzieci do szkół, ale waszym obowiązkiem jest też uczyć je żyć po chrześcijańsku. Weźcie to pod uwagę i nie zaprzepaszczajcie dusz waszych dzieci. Prawdziwy ojciec – to nie ten, który zrodził, ale ten, który wychował i nauczył wiary. Ojcowie, którzy wychowali nas w bogobojności, zradzają nas do życia wiecznego. “Kto wypełnia i uczy wypełniać /przykazania/ ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim” (Mat. 5,19).

Wielu rodziców przez ślepą miłość do swych dzieci nie potrafi ich karać, lecz kiedy dzieci dorosną i nie spełnią oczekiwań rodziców, wtedy zrozumieją swój błąd.

“Kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego którego za syna przyjmuje” (Hebr. 12, 6).

Bierzmy przykład z Niebiańskiego Ojca i dzieci swe kochajmy i karajmy.

Św. Tichon Zadoński

Źródło: Na podstawie “Wiadomości Bractwa” – Bratczyk, Listopad 1999 r., Nr 198

Dodaj komentarz