Święta Wspólnota Góry Atos wzywa patriarchę Bartłomieja do zachowania jedności wiary prawosławnej

 
 

W podanym do publicznej wiadomości na początku lutego br. oficjalnym liście wszystkich 20 monasterów Góry Atos skierowanym do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, datowanym na dzień 18/31 grudnia 2014 roku, hagioryci oddali cześć jego ojcowskiej posłudze, a w pokorze przed Bogiem, wzywając na świadków Chrystusowej wiary świętych, którzy strzegli prawowierności jej przekazu, między innymi przed łacińskimi herezjami, odnieśli się z bólem do naruszającego kanony prawosławnej wiary faktu wspólnej modlitwy i liturgicznego pocałunku patriarchy z papieżem rzymskim na Fanarze w dniu apostoła Andrzeja, patrona Cerkwi konstantynopolitańskiej.

Święta Wspólnota określiła tę zakazaną w świetle prawosławnej dogmatyki i tradycji liturgicznej praktykę, zrównującą Cerkiew Chrystusa z herezją papizmu, mianem skandalu, a jednocześnie wezwała patriarchę Bartłomieja do zerwania z takim kursem dialogu, który narusza jedność wiary.

Atoskie monastery jednogłośnie ostrzegły, że w przeciwnym razie nie będą wspominać patriarchy podczas Boskiej Liturgii – miało to już miejsce przed pięćdziesięcioma laty, kiedy patriarcha Atenagoras podjął kanonicznie nieskuteczne akty zniesienia anatem przeciwko papizmowi.

Skan listu Świętej Wspólnoty Góry Atos:
http://pl.scribd.com/…/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΗΣ-Ι-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΓ-ΟΡΟΥΣ-p…

Źródło cyt.: dr Paweł Wróblewski

Dodaj komentarz