Święty Bazyli Wielki – Porównanie życia chrześcijanina z pracą

 
 

Spójrzmy na kowala, który ma wykonać topór. Jeśli pamięta on o zamawiającym, wciąż ma na uwadze również kształt i wielkość tego przedmiotu i dostosowuje swą pracę do woli zleceniodawcy. Jeśli jednak o nim zapomni, wykonuje tę rzecz inaczej, albo też wytwarza inny przedmiot, a nie to, co zostało mu zlecone. W podobny sposób chrześcijanin wszelką czynność, drobną czy wielką, poddaje woli Bożej i spełnia wiernie swoje zadanie, idąc za myślą Tego, który je zlecił. W ten sposób też przestrzega słów: “Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy…”.

św. Bazyli Wielki

Dodaj komentarz