Święty Bazyli Wielki o dobrym usposobieniu

 
 

“Sądzę, że dobre usposobienie to żarliwe, nienasycone, silne i niezmienne pragnienie podobania się Bogu. Osiąga się je przez pilne i ustawiczne rozważanie wielkości chwały Boga oraz przez wdzięczną myśl i nieprzerwaną pamięć o Bożych dobrodziejstwach. W ten sposób rodzi się w duszy to co powiedziano: “Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją mocą i całym swoim umysłem”. Należy stać się podobnym do tego, który rzekł: “Jak jeleń tęskni do źródeł wód, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże”. Z takim właśnie usposobieniem duszy należy służyć Stwórcy, wypełniając słowa Apostoła: “Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz ?”.

św. Bazyli Wielki

Dodaj komentarz