Święty Augustyn z Hippony “Kazanie XXVI”

 
 

… imię Piotra zostało nadane mu przez Pana i to w postaci, wedle której winien on oznaczać Kościół. Aby dostrzec, że Chrystus jest skałą (Petra), Piotr jest ludem chrześcijańskim. Od skały pochodzi [jego] źródłowe imię. Dlatego Piotr nazywany jest “ze skały” a nie skała z Piotra – jak Chrystus nie jest nazywany Chrystusem od chrześcijan, ale chrześcijanie od Chrystusa. Dlatego On powiedział “ty jesteś Piotr i na tej Skale”, którą ty wyznałeś, na tej skale, którą potwierdziłeś mówiąc “Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”, “zbuduję Kościół mój”. Zbuduję go na Sobie, nie Siebie na nim.

św. Augustyn z Hippony “Kazanie XXVI Mat 14,25”

Dodaj komentarz