Starzec Cleopa o modlitwie

Powinniśmy cały czas być z Bogiem! Posłuchajcie, co mówi psalm 33:

“Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach!”

Modlitwa jest życiem naszej duszy. Musimy modlić się do Boga przez cały czas! Oto, co mówi psalm 102:

“Na każdym miejscu Jego panowania błogosław duszo moja Pana!”

Wielki apostoł Paweł mówi jaśniej:

“Módlcie się nieustannie!”

Ile godzin modlicie się rano? A ile wieczorem? Św. Jan Chryzostom mówi: “Powinniśmy się modlić przez trzy godziny, zarówno rano jak i wieczorem i chociaż przez jedną godzinę o północy!” Ile godzin modlicie się do Boga rano, kiedy się obudzicie? Godzin? Nie… Powinniśmy, lecz nie modlimy się przez kilka godzin… Widzicie?! A śmierć może przyjść jutro lub pojutrze. Nasz Zbawiciel powiedział: “Czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia, ani godziny.” Odejdziemy jutro lub pojutrze! Wszyscy odejdziemy! Nikt nie zostanie. Nie wiemy tylko kiedy!

Zgrzybiały staruch, zgrzybiały staruch! Oto kim jestem!

***

Możemy wyróżnić 9 poziomów modlitwy. Powinniśmy przynajmniej modlić się za pomocą naszych warg. Ustna modlitwa jest najniższym stopniem modlitwy. Co mówi święty apostoł Paweł? “Przynieś Bogu owoce swoich warg!” Co mówi Duch Święty w psalmie 33? “Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach!” Co mówi psalm 102? “Błogosław Pana we wszystkich Jego uczynkach, na każdym miejscu Jego panowania.” Co mówi apostoł? “Swym głosem płaczę przed Panem.” Widzicie? Modlitwa tymi czterema: wargami, ustami, językiem i głosem, to podstawa modlitwy. Tego uczymy się będąc jeszcze dziećmi! Jak będziecie się tak modlić przynajmniej przez 10 lat językiem, wargami, ustami i głosem, to przekonacie się, że w pewnym momencie zapragniecie, żeby to co mówią usta było też zrozumiane przez umysł. A nie tylko, żeby po prostu wymawiać słowa, ot tak sobie! Kiedy człowiek zaczyna rozumieć umysłem to co mówią jego usta, wtedy osiąga piąty stopień, modlitwę umysłu. Czy modlitwa umysłu jest najdoskonalszym stopniem modlitwy? Nie! Modlitwa umysłu jest jak ptak bez jednego skrzydła. Taka połowiczna modlitwa. Modlitwa bez jednej nogi! Czy możecie chodzić z jedną nogą? Czy możecie latać z jednym skrzydłem? Poza tym, umysł jest też atakowany przez demony … Konieczny jest zatem szósty stopień modlitwy! Modlitwa serca! Żeby nasz umysł zstąpił do serca! I kiedy modlitwa zstąpi do serca: “Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem!” Umysłowi pozostają dwie możliwości. Pierwszy to wyobrażenia i złudzenia! Niczego sobie nie wyobrażajcie! Bóg jest niewyobrażalny! Ani Cherubimy, ani Serafimy! Jego chwała jest nieskończona. Druga możliwość to rozum (umysł) u wrót serca. Kiedy umysł zstępuje do serca, pierwszą oznaką jest ciepło w lewej piersi! Tam gdzie jest serce zarówno u kobiet jak i u mężczyzn! Ciepło … Serce mocno się rozgrzewa! Pojawia się Boża słodycz. Z serca w klatce piersiowej, ciepło się rozchodzi. Całe ciało płonie! A oczy zaczynają ronić łzy, ale nie tylko łzy … Pewien starzec, z którym spotkałem się, gdy żyłem samotnie w lesie powiedział mi tak: “Zstąpiłem umysłem do serca na 2 godziny i 10 minut …” i przyszło tak dużo Bożej słodyczy! Nasza dusza spotyka Chrystusa! Nosimy Go w sercu od momentu chrztu! Ale z czasem racjonalizm pojawia się w naszej duszy! Starcze powiedział mi: “W ciągu tych 2 godzin i 10 minut zużyłem 5 chusteczek i trzykrotnie wyżynałem je z łez!” To jest dopiero modlitwa! Z tak dużą ilością łez! To jest czystość! Taką czystą modlitwą serca osiąga jeden na 10 tys., spośród tych, którzy się nią trudzą, jak mówi św. Izaak Syryjczyk! Potem przychodzi jeszcze wspanialsza modlitwa, aktywna modlitwa, wszystko widząca modlitwa, modlitwa kontemplacyjna … Wystarczy już! Jestem zmęczony! Modlitwa kontemplacyjnej nie można już nawet nazywać modlitwą. To wizja Boga! To dzięki niej św. apostoł Paweł został uniesiony w górę do trzeciego nieba! I sam już nie wiedział czy jest jeszcze w swoim ciele czy też poza nim. Wystarczy bracie!  Odejdź i zabierz ze sobą tą zabawkę!

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qYoUCp0pS1k

Dodaj komentarz