“Oto, mój synu, co musisz uczynić, jeśli pragniesz wieść życie według Boga. W nieustannej medytacji należy rozważać wszystkie dary Boże i dobrodziejstwa…” św. Marek Eremita

 
 

“Oto, mój synu, co musisz uczynić, jeśli pragniesz wieść życie według Boga. W nieustannej medytacji należy rozważać wszystkie dary Boże i dobrodziejstwa, dawne i obecne, nigdy o nich nie zapominać i wciąż je rozpamiętywać. Darów tych udzielił Ci Stwórca w swej miłości do ludzi i nadal udziela dla zbawienia duszy. Nie dopuść, aby zło przesłoniło ci pamięć o wielu łaskach, albo byś o nich zapomniał przez niedbalstwo. Wówczas bowiem resztę twego życia spędzisz bez pożytku i w niewdzięczności.
Tego rodzaju ciągła pamięć pobudza serce niby ogień, skłania je do nieustannego uwielbienia Pana, do ukorzenia się i dziękczynienia ze skruszoną duszą. Przynagla też do gorliwości, do odwzajemniania się Panu właściwym sposobem życia i postępowania, oraz praktykowania wszelkiej cnoty według Jego woli. Nigdy też nie przestanie rozmyślać z całą świadomością słów proroka: “Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył”.

św. Marek Eremita

Dodaj komentarz