Metropolita Pireusu przeciwko islamizacji Grecji

 
 

Targana potężnym kryzysem ekonomicznym i społecznym Grecja złożyła, po kilku latach burzliwej debaty publicznej i pod międzynarodową presją polityczną, oficjalne zapewnienie, iż pokryje z własnych środków budżetowych kolosalny koszt budowy meczetu w centrum Aten w wysokości 946 tysięcy euro. Nieoficjalnie szacuje się, że wydatek ten wzrośnie do około 1 miliona 400 tysięcy euro. Ateny są jedyną europejską stolicą, w której nie ma oficjalnego miejsca modlitwy dla wyznawców Allacha.

Pomimo, że ma być to pierwszy oficjalny meczet w Atenach od czasów skierowanej przeciwko Turcji wojny o niepodległość Grecji, ponad 100 prowizorycznych miejsc islamskiego kultu funkcjonuje dziś w stolicy Grecji i jej okolicach, gdzie żyje około 300 tysięcy muzułmanów, w znacznej części nielegalnych emigrantów i uchodźców. Budowa meczetu stanie się najprawdopodobniej otwarciem drogi do ich kolejnych roszczeń. Burmistrz Aten Giorgios Kaminis stwierdził, że muzułmanie będą domagać się wybudowania w dalszej kolejności jednego bądź dwóch meczetów w każdej z siedmiu dzielnic miasta.

Na budowę meczetu, który pomieścić ma jedynie 350 wyznawców islamu, obejmować będzie jednak również obszerne zaplecze administracyjne, przeznaczono 17-hektarową działkę w ateńskiej dzielnicy Votanikos. Wraz z końcem bieżącego miesiąca ma zostać wznowiona procedura przetargowa w greckim ministerstwie infrastruktury w związku z nie wyłonieniem wykonawcy projektu w ramach pierwszego przetargu. Prace budowlane będą mogły ruszyć jednak dopiero po spodziewanym oddaleniu przez Radę Państwa zaskarżenia wniesionego przez przeciwników budowy meczetu – w Atenach odbywają się ich uliczne protesty. Oponenci domagają się przekazania środków publicznych przeznaczonych na budowę meczetu na wydatki bardziej podstawowe – zatrważająco rosnące bezrobocie (oficjalne dane ze stycznia 2013 roku mówią o 27%), masowy poziom głodu, bezdomności i biedy tworzą katastrofalny obraz dzisiejszej Grecji.

Przeciwko budowie meczetu i takiemu wydatkowaniu środków budżetowych występował wielokrotnie metropolita Pireusu Serafim Mentzelopoulos przypominając, że polityczna poprawność nie może wymazywać z pamięci faktu, że grecka ziemia pod panowaniem tureckim zrodziła tysiące prawosławnych nowomęczenników, a tysiące cerkwi zostało zrównanych z ziemią bądź przekształconych w meczety. Zdaniem metropolity Serafima budowa meczetu w Atenach narusza prawa religijne prawosławnych Greków, jako taka zaś narusza porządek konstytucyjny i jest radykalnym krokiem sprzyjającym islamizacji kraju. W ocenie hierarchy islamizacja Grecji i wywołany tam kryzys ekonomiczny są elementami wymierzonego w prawosławne chrześcijaństwo planu światowych mocarstw, ostatecznie mającego na celu ustanowienie „nowego porządku świata”. Działania metropolity były przedmiotem otwartej krytyki przedstawionej przez rząd turecki na posiedzeniu Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC).

Politycznym decydentom wtóruje profesor Marios Begzos, dziekan Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie w Atenach (w maju br. był gościem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podczas warszawskiej i białostockiej konferencji poświęconej misji świętych Cyryla i Metodego na Słowiańszczyźnie), który ideę powstania meczetu postrzega w kategoriach niedyskryminowania mniejszości oraz dialogu międzyreligijnego.

14 lipca br. turecki premier Recep Erdogan w wypowiedzi dla mediów złożył deklarację chęci sfinansowania budowy ateńskiego meczetu przez jego rząd – propozycja ta nie zyskała jednak akceptacji samych wyznawców islamu w Atenach, Grecy zaś uznali ją za afront. Dwa miesiące wcześniej władze tureckie odrzuciły projekt budowy chrześcijańskiej świątyni w Ankarze. Na terenie Turcji trwa proces przekształcania w meczety dawnych bizantyjskich świątyń, które w wyniku reformy Atatürka funkcjonowały dotychczas jako muzea. Republika Turcji przejęła 94 % dawnego majątku Patriarchatu w Konstantynopolu, pozbawionego w tym kraju – podobnie jak inne wyznania chrześcijańskie – wszelkich praw publicznych. Turcja finansuje także oddziały rebelianckie w Syrii dokonujące rzezi na chrześcijanach.

Na zdjęciu: metropolita Serafim błogosławi posiłek w jadalni dla ubogich i potrzebujących działającej przy katedrze prawosławnej w Pireusie.

 

Dodaj komentarz