“Jestem przyobleczony w Chrystusa, poprzez mój chrzest stałem się drugim Chrystusem.” Św. Grzegorz z Nazjanzu

 
 

„Ja także jestem obrazem Boga i nie zostałem jeszcze, jak ty, pozbawiony mojej chwały z powodu mojej pychy. Jestem przyobleczony w Chrystusa, poprzez mój chrzest stałem się drugim Chrystusem. To ty [diable] masz oddać mi pokłon!”

Św. Grzegorz z Nazjanzu.

Dodaj komentarz