Święci dnia

– spraw. Gedeon, sędzia Izreala (XIV w. przed narodzeniem Chrystusa)
– ap. Jan Teolog (początek II w.)
– mnich Efrem Perekomski, Nowogrodzki (1492 r.)
– św. Tychon, patriarcha Moskwy i całej Rusi (1989 r.)

Dodaj komentarz