Święci dnia

– męcz. Tekla, równa apostołom (I w.)
– mnich Stefan Serbski (1224 r.) i jego syn Władysław Serbski (1230 – 1239 r.)
– mnich Nikander Pskowski, cudotwórca (1581 r.)
– męcz. Galakcjon Wołogodzki (1612 r.)

Dodaj komentarz