Święci dnia

– spraw. Tabita (I w.)
– męcz. Anastazy (III w.)
– męcz. Marcjan i Martyriusz (ok. 355 r.)
– mnich Martyriusz Diakon i Martyriusz Samotnik Pieczerski (XIII – XIV w.)

Dodaj komentarz