Święci dnia

– męcz. Aretas i z nim 4299 (523 r.)
– błog. Elezbaan, król Etiopii (553 – 555 r.)
– męcz. Synklityka (VI w.)
– mnich Aretas Pieczerski (XII w.)
– św. Atanazy, patriarcha Konstantynopola (po 1311 r.)
– mnich Zosima (1833 r.)

Dodaj komentarz