Święci dnia

– męcz. Longin Setnik (I w.)
– mnich Longin Pieczerski (XIII – XIV w.)
– mnich Longin Jarenhski (1544 – 1545 r.)

Dodaj komentarz