Święci dnia

– ap. i ew. Mateusz (I w.)
– spraw. Fulwian, książę Etiopii, w chrzcie Mateusza (I w.)
– męcz. Filumen Hagioryta (1979 r.)
– męcz. Teodor (Kolerow), kapłan i z nim męcz. Ananiasz (Bojkow) i Michał (Boldakow) (1929 r.)
– męcz. Jan, Mikołaj, Wiktor, Bazyli, Makary, Michał, kapłani, mnich męcz. Pantelejmon (Arżanych), diakon (1937 r.)
– męcz. Dymitr (Spiridonow) (1938 r.)

Dodaj komentarz