Święci dnia

– męcz. Nazariusz, Gerwazy, Protazy i Celzjusz (54 – 68 r.)
– męcz. Sylwan, prezbiter Gazy (IV w.)
– mniszka Paraskiewa Serbska (XI w.)
– mnich Nikola Światosław, kniaź Czernichowski, Pieczerski Cudotwórca (1143 r.)

Dodaj komentarz