Święci dnia

– męcz. Karp, Papilas Diakon, Agatodor i Agatonik (251 r.)
– męcz. Florencjusz (I-II w.)
– męcz. Beniamin Diakon (421-424 r.)
– mnich Nikita Wyznawca (ok. 838 r.)
– mnich Beniamin Pieczerski (XIV w.)
– św. Melcjusz, patriarcha Aleksandrii (1601 r.)

Dodaj komentarz