Święci dnia

– ap. Jakub, syn Alfeusza (I w.)
– mnich Andronik i jego żona mniszka Atanazja (V w.)
– praojcowie pror. Abraham i Lot (ok. 2000 przed narodzenie Chrystusa)

Dodaj komentarz