Święci dnia

– mniszka Taisa (IV w.)
– mniszka Pelagia Antiocheńska (457 r.)
– mnich Dozydeusz Pskowski (1482 r.)
– mnich Tryfon, archimandryta Wiacki (1612 r.)

Dodaj komentarz