Święci dnia

– męcz. Trofim, Sabacjusz i Dorymedont (276 r.)
– męcz. Zosim Pustelnik (IV w.)
– św. Igor, książę czernihowski i kijowski (1147 r.)
– św. Teodor, książę smoleński (1299 r.) i jego syn Dawid, książę jarosławski (1321 r.)

Dodaj komentarz