Święci dnia

– męcz. Artemiusz (362 r.)
– spraw. Artemiusz Wierkolski (1545 r.)

Dodaj komentarz