Święci dnia

– męcz. Tekusa, Aleksandra, Polaktia, Klaudia, Eufrazja z Ancyry (III w.)
– św. Paweł, arcybiskup Konstantynopola, wyznawca  (350 r.)
– mnich Łukasz z Taorminy (800-820 r.)
– mnich Barlaam z Chutynia (1192 r.)
– mnich Łukasz, ekonom Pieczerski (XIII w.)
– św. German, arcybiskup Kazania (1567 r.)
– mnich Barlaam, biskup Kereta (XVI w.)
– męcz. Nikita, biskup Orechowa-Zujewo (1937 r.)
– męcz. Anatol (Bierżycki) Arseniusz (Krylow), Mikołaj (Protasow), Mikołaj (Dworickij), Konstantyn (Ljubomudrow), kapłani (1937 r.)
– mnich męcz. Barlaam (Nikolskij), ihumen, Gabriel (Wladimirow), Gabriel (Hur) (1937 r.)
– mniszka męcz. Nina (Szuwalowa), Serafima (Horszkowa) (1937 r.)
– męcz. Bazyli (Krylow), kapłan (1938 r.)

Dodaj komentarz