Święci dnia

– męcz. Charytyna (304 r.)
– św. Piotr, Aleksy, Jan, Makary, Filip, Jow, Hermogen, Tichon, Piotr, Filaret i Makary, metropolici i patriarchowie moskiewscy
– męcz. Dionizy, biskup aleksandryjski (264 – 265 r.)

Dodaj komentarz