Święci dnia

– męcz. Cyprian, męcz. Justyna i męcz. Teoktyst (304 r.)
– męcz. Dawid i męcz. Konstantyn, książęta (740 r.)
– błog. Andrzej Konstantynopolitański Jurodiwy (936 r.)
– błog. księżna Anna z Kaszyna (1338 r.)
– mnich Kasjan Uglicki (1504 r.)
– spraw. Teodor Uszakow (1817 r.)

Dodaj komentarz