Święci dnia

– ap. Ananiasz (I w.)
– męcz. Domnin Sołuński (ok. 284 – 305 r.)
– mnich Roman Pieśniarz (VI w.)
– mnich Sawa Wiszerski, Nowhorodski (1461 r.)

Dodaj komentarz