Święci dnia

– ap. Stachys, jeden z grona 70 apostołów (I w.)
– ap. Ampeliusz, jeden z grona 70 apostołów (I w.)
– ap. Urban, jeden z grona 70 apostołów (I w.)
– ap. Narcyz, jeden z grona 70 apostołów (I w.)
– ap. Apelles, jeden z grona 70 apostołów (I w.)
– ap. Arystobul, jeden z grona 70 apostołów (I w.)
– męcz. Epimach z Aleksandrii (ok. 250 r.)
– mnich Spirydon i Nikodem, prosfornicy Pieczerscy (XII w.)
– męcz. Jan Koczurow (1917 r.)

Dodaj komentarz