Święci dnia

– ap. Tercjusz, jeden z 70 apostołów (I w.)
– ap. i ew. Marek, jeden z 70 apostołów (I w.)
– ap. Jozjasz, jeden z 70 apostołów (I w.)
– ap. Artemas, jeden z 70 apostołów (I w.)
– męcz. Marcjan, biskup Syrakuz (II w.)
– męcz. Zenobiusz i jego siostra Zenobia z Ajgaj (285 r.)
– męcz. Anastazja Sołuńska (III w.)
– Stefan Milutin, król Serbii (1320 r.) i jego brat Stefan Dragutin (1316 r.), i matka ich Helena (1306 r.)

Dodaj komentarz