Święci dnia

– prorok Baruch (VI w. przed narodzeniem Chrystusa)
– mnich Charyton Wyznawca (ok. 350 r.)
– męcz. Aleksander, Zosim, Marek, Nikon, Neon i innych (IV w.)
– bł. kniaź Wiaczesław Czeski (935 r.)
– mnich Cyryl i mniszka Maria, rodzice św. Sergiusza z Radoneża (ok. 1337 r.)
– mnich Charyton Sianżemski (1509 r.)
– Sobór św. pustelników kijowsko-pieczerskich: mnich Agapit, mnich Alipiusz, mnich Antoni, mnich Aretas, mnich Atanazy, mnich Mateusz, mnich Erazm i inni
– męcz. Anna (1925 r.)

Dodaj komentarz