Święci dnia

– męcz. Anastazja Rzymianka (249 – 259 r.)
– mnich Abrahamiusz Pustelnik i jego siostrzenicy bł. Marii (ok. 360 r.)
– mniszki Anna Bitynśka (826 r.)
– mnich Abrahamiusz, archimandryta Rostowski (1073 – 1077 r.)

Dodaj komentarz