Święci dnia

– męcz. Terencjusz i Neoniła i ich dzieci: Sarbel, Fotus, Teodul, Hieraks, Nitus, Bel i Eunika (ok. 249 – 250 r.)
– wlk. męcz. Paraskiewa (III w.)
– męcz. Afrykan, Terencjusz, Maksym, Pompij i in. 36 męcz. (III w.)
– mnich Jan Chozewita, biskup Cezarei (VI w.)
– mnich Stefan Sawwaita, twórca kanonów (IX w.)
– św. Arseniusz, arcybiskup Serbii (1266 r.)
– mnich Hiob, ihumen Poczajowski (1651 r.)
– św. Dymitr, metropolity Rostowa (1709 r.)
– mnich Arseniusz z Kapadocji (1924 r.)

Dodaj komentarz