Wydarzenia archives

  • - św. św. równych Apostołom Cyryl (869) i Metody (885) - ap. Rościsław, książę wielkomorawski
  • Święty Cyryl i Metody z Salonik   Nauczyciele Słowian Na podstawie Panagiotisa K. Christou, profesora Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach Saloniki w IX wieku  Na początku IX wieku, przeszło tysiąc sto lat od powstania miasta (315 r. p.n.e), po okresach wielk... [read more]
  • - spraw. Hioba Cierpiącego (ok. 2000 - 1500 przed narodzeniem Chrystusa) - męcz. Barbara, rycerza, Bakchusa, Kalimacha i Dionizego (ok. 362 r.) - męcz. Barbara, byłego rozbójnika (IX w.) - prep. Micheasza z Radoneża (1385 r.)
  • - męcz. Ireny (I - II w.) - odnalezienie relikwii prep. Jakuba Żeleznoborowskiego (1422 r.) - prep. Efrema Nowego (1426 r.)
  • - męcz. Pelagii, dziewicy (ok. 290 r.) - męcz. Sylwana, biskupa Gazy i 40 męcz. (311 r.) - prep. Nikity, Cyryla, Nicefora, Klemensa i Izaaka z Nowogrodu (XIV - XV w.) - męcz. Jana, prezbitera (1942 r.); męcz. Mikołaja, diakona (1943 r.)
  • - męcz. Tymoteusza, lektora i jego żony Marii (ok. 286 r.) - prep. Teodozego, ihumena Kijowsko-Pieczerskiego (1074 r.) - prep. Piotra Cudotwórcy, biskupa (X w.) - św. Teofana (ok. 1353 r.) - męcz. Mikołaja (Benewolskiego), prezbitera (1941 r.)
  • - św. Atanazego Wielkiego, arcybiskupa Aleksandrii (373 r.) - przeniesienie relikwii bł. książąt Borysa (1072 r.) i Gleba (1115 r.), którzy przyjęli na chrzcie imiona Roman i Dawid - męcz. Espera i Zoi i ich dzieci Kiriaka i Teodula (II w.) - bł. i równego apostołom cara Borysa Bułgarskiego, w ch... [read more]
  • - pror. Jeremiasza (VI w. przed narodzeniem Chrystusa) - prep. Pafnucego Borowskiego (1478 r.) - bł. Tamary, królowej Gruzji (1213 r.) - męcz. Makarego, metropolitę kijowa (1497 r.) - prep. Gierasima Boldinskiego (1554 r.) - prep. męcz. atoskich Eutymiusza (1814 r.), Ignacego (1814 r.) i Akacju... [read more]
  • - ap. Jakuba Zebedeusza (44 r.) - odnalezienie relikwii św. Nikity, biskupa Nowogrodu (1558 r.) - św. Ignacego Brianczaninowa (1867 r.) - odnalezienie relikwii św. Bazylego, biskupa Amazyjskiego (IV w.) - męcz. Maksyma
  • - dziewięciu męcz. z Kizyku: Teognita, Rufusa, Antypatra, Teostycha, Artema, Magnusa, Teodota, Taumazjusza i Filimona (286 - 299 r.) - prep. Memnona, cudotwórcy (II w.) - męcz. Diodora i Rodopiana, diakona (284 - 305 r.) - prep. Amfilochiusza Poczajowskiego (1970 r.)