Tags archives: prawosławne wychowanie dzieci

  • Ogrodnik przywiązuje młode drzewko do kołka, aby burza czy wiatr nie złamały go. Ścina też sęki, by całe drzewko nie uschło. Postępujcie w ten sam sposób ze swoimi dziećmi. Przywiązujcie ich serca do strachu Bożego, aby nie wplątały  się w sieci szatana. Ścinajcie też złe nawyki, aby nie wyrosły i n... [read more]
  • Rozdział 3. Wytrwała praca nad dzieckiem – niezbędnym warunkiem do sukcesu W czym tkwi sekret wielkich osiągnięć? Zwykle przyjemnie jest myśleć, że wielkim ludziom właściwe są szczególne, wybitne zdolności i naturalne talenty. Nie całkiem jest tak. Wielu filozofów i mędrców uważa, że wszelkie osiąg... [read more]
  • Rozdział 2. Dzieci i rodzice – jedna całość Czy rozumieją rodzice – na ile kształtowanie charakteru i skłonności dziecka zależy od ich samych? I czy wiedzą oni – kiedy zaczyna się wpływ ich na duszę dziecka? Odpowiedzią na drugie pytanie jest następujące opowiadanie. W rodzinie pewnego szanowa... [read more]
  • Rozdział 1. Zbawienie duszy rodziców najwięcej zależy od dzieci Jest krótkie sformułowanie o drodze do zbawienia, dane przez prep. Antonija Wielkiego: «Od bliskiego zależy żywot i śmierć» (naszej duszy). Ale w stopniu służby bliskim jest swoja kolejność. I dla rodziców, oczywiście, na pierwszy... [read more]