”Γνώση των ορίων ζωής και θανάτου…” – Μητρ. Ιεροθέου Βλάχου

 
 

 ”Γνώση των ορίων ζωής και θανάτου…”

 

”Εμπειρική Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας

 κατά τις προφορικές παραδόσεις του π.Ιωάννου Ρωμανίδη.”

 Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου     

1) Όταν εξετάζουμε τις διδασκαλίες των Οικουμενικών Συνόδων, θα δούμε ότι κάθε αίρεση, που έχει καταδικασθεί από την Εκκλησία, καταργούσε αυτομάτως την διδασκαλία της Εκκλησίας περί θεώσεως και περί φωτισμού και έτσι καταστρέφεται η ευκαιρία της θεραπείας.Οπότε, η αίρεση είναι αίρεση, διότι καταστρέφει την δυνατότητα θεραπείας του ανθρώπου, για αυτό είναι αίρεση….

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, «Εμπειρική Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις του π.Ιωάννου Ρωμανίδη», τόμος Β΄, εκδ. Ι.Μ.Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), έκδ. α΄ 2011, σελ.448).

2) Έχει μεγάλη σημασία να διαφυλαχθούν τα αληθινά κριτήρια που θεραπεύουν τον άνθρωπο. Αν δεν τεθούν τα κριτήρια της ασθενείας και θεραπείας, δεν αναγνωρίζεται η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και αιρετικών (σ.449).

Επομένως η αίρεση είναι απόκλιση από την αποκαλυπτική αλήθεια, αλλά και από την μεθοδολογία που οδηγεί στην θέωση. (σ.451)”.

3)”Τα δόγματα και οι ορθόδοξες διδασκαλίες περιέχουν ζωή και διασφαλίζουν τη ζωή, γι’ αυτό η καλύτερη ονομασία τους είναι όροι, δηλαδή όρια ζωής και θανάτου”. 

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου: “Ποιότητα ζωής”, εκδ. Γ΄, έκδ.1996, σελ.25)
_______________________________________
Πηγή: egolpion.com

Leave a reply

Your email address will not be published.