Το χρέος της διδαχής των Θεολόγων – π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ

π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ

Το χρέος της διδαχής των Θεολόγων

Ο Θεολόγος απευθύνεται προς ζώντα όντα, ομιλεί προς ζώσας καρδίας.

Πρέπει επομένως, να είναι γεμάτος προσοχήν και αγάπην, να έχη πλήρη συνείδησιν της ευθύνης του δια τας ψυχάς των αδελφών του και μάλιστα των αδελφών του που ευρίσκονται ακόμη ….

«εν χώρα και σκιά θανάτου». Εις την θεολογικήν γνώσιν πρέπει πάντοτε να υπάρχει ένα στοιχείον όχι τόσον διαλεκτικόν όσο διαλογικόν (…)

Φυσικά δεν είναι δυνατόν να λυθούν σήμερον  όλα τα ζητήματα που βασανίζουν τας συνειδήσεις και τας ψυχάς των ανθρώπων, αλλά δεν είναι δυνατόν και να παραβλεφθούν.

 

Είμεθα υποχρεωμένοι να δώσωμεν μίαν πλήρη απάντησιν εις εκείνους που προσπασθούν να οργανώσουν τον κόσμον χωρίς Θεόν και εναντίον του Θεού, να αντιτάξωμεν μιαν θεολογικήν ομολογίαν εις την αθεϊστικήν και αντιθεϊκήν ανταρσίαν.

 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Φλωρόφσκυ

 

Πηγή: paterikiorthodoxia.com

Leave a reply

Your email address will not be published.