Category archives: Rodzina

  • Rozdział 2. Dzieci i rodzice – jedna całość Czy rozumieją rodzice – na ile kształtowanie charakteru i skłonności dziecka zależy od ich samych? I czy wiedzą oni – kiedy zaczyna się wpływ ich na duszę dziecka? Odpowiedzią na drugie pytanie jest następujące opowiadanie. W rodzinie pewnego szanowa... [read more]
  • Rozdział 1. Zbawienie duszy rodziców najwięcej zależy od dzieci Jest krótkie sformułowanie o drodze do zbawienia, dane przez prep. Antonija Wielkiego: «Od bliskiego zależy żywot i śmierć» (naszej duszy). Ale w stopniu służby bliskim jest swoja kolejność. I dla rodziców, oczywiście, na pierwszy... [read more]