Category archives: Pokajanie

  • Pokajanie Święty Jan Klimak pisze, że „pokajanie jest odnowieniem chrztu”, a i wielu Ojców posuwa się aż do uważania tej postawy duchowej za „drugi chrzest”. „Pokajanie – pisze święty Izaak Syryjczyk – zostało dane ludziom po chrzcie. Pokajanie jest w rzeczywistości drugim narodzeniem, k... [read more]