Category archives: Kanony Soboru Lokalnego w Gangrze (340 r.)

  • Jeśli którekolwiek dzieci, pod pretekstem pobożności, opuszcza swych rodziców, zwłaszcza wiernych, i nie wypłaca się rodzicom należytą czcią, nich będzie wyklęty. Zresztą, prawowierność niech będzie przykładem przez nie nad wszystko. Zob.: Gang. 1, 14, 15
  • Jeśli ktokolwiek zachowuje dziewictwo lub wstrzemięźliwość odsuwając się od małżeństwa z pogardy dla niego, lecz nie ze względu na świętość dziewictwa i przekładania go nad wszystko, niech będzie wyklęty. Zob.: 5, 51; I. 3; IV. 16; Trul. 13, 40, 48; Gangr. 1, 4, 10, 14; Kart. 4.
  • Jeśli ktokolwiek potępia w pobożności i z wiarą spożywającego mięsa (oprócz krwi, ofiarowanego bożkom i tego co uduszone), jakoby pozbawionego przez to nadziei na zbawienie, niech będzie wyklęty. Zob.: 51, 53, 63; Trul. 67; Ancyr. 14; Baz. W. 86.
  • Jeśli jakikolwiek odrzuca małżeństwo w i pogardza wierną i pobożną żoną, z mężem swoim obcującą, lub potępia ją jako tę, która nie może wejść do królestwa, niech będzie wyklęty. Zob.: Ap. 5, 51; Trul. 13; Gangr. 4, 9, 10, 14.