Category archives: Sobór Nicejski I, 325 r.

  • Święty i Wielki Sobór postanowił, by katechumeni, którzy upadli, przez trzy lata odbywali pokutę wśród słuchających Pisma, a po upływie tego czasu będą mogli modlić się z katechumenami. Zob.: I. 2, 11, 12, 13; Trul. 96; Neocez. 5; Laodyc. 19; Baz. W. 20; Tym. Aleks. 4, 6; Cyr. Aleks. 5.... [read more]
  •   Co do znajdujących się w obliczu śmierci, niech będzie nadal przestrzegane stare zwyczajowe prawo i kanon Kościoła, tak iż ten, co jest bliski śmierci, nie ma być pozbawiony koniecznej i ostatniej Komunii. Jeśli jednak ten, który będąc w życiu wzgardzony i, wskutek bliskiego końca żywota, uc... [read more]
  • Święty i Wielki Sobór postanawia, żeby ci, którzy nazywają siebie Czystymi, wracając obecnie do Powszechnego i Apostolskiego Kościoła, przyjąwszy włożenie rąk, pozostawali wśród duchownych. Powinni jednak przede wszystkim na piśmie oznajmić, że do serca wezmą i zachowają postanowienia Powszechnego i... [read more]