Category archives: Kanony soboru lokalnego w Gaugrze (340 r.)

  • Piszemy zaś tym, stawiając przeszkody nie tym, którzy w Kościele Bożym, według Pisma, pragną uprawiać ascezę, lecz tym, którzy obierając ascezę wskutek pychy, wywyższając się zwyczajnie nad żyjącymi i, wbrew Pismu i kanonom kościelnym, wprowadzają nowości. Tak więc: i dziewictwo z pokorą połączone, ... [read more]