Category archives: Kanony soboru lokalnego w Antiochii (341 r.)

  • Wszyscy, którzy przychodzą do kościoła i słuchają Pisma świętego, lecz wskutek uchylenia się od porządku, nie uczestniczą z wiernymi w modlitwie oraz powstrzymują się od przyjmowania świętej Eucharystii, niech będą odłączeni od Kościoła dopóty, dopóki nie przystąpią do spowiedzi i nie okażą godnego ... [read more]