Category archives: Kanony siódmego soboru - Nicejski II, 787 r.

  • Apostoł boski Paweł powiedział: „Grzechy niektórych ludzi są znane, a za niektórymi idą w ślad” (1 Tym 5:24). Albowiem za grzechami wcześniejszymi tuż w ślad postępują inne grzechy. Za niezbożną herezją oszczerców chrześcijaństwa podążały także dalsze bezeceństwa. Albowiem jak usunęli oni ze świątyn... [read more]
  • Tym, którzy zostali podniesieni do godności kapłańskiej za świadectwo i przewodnika służą wydane kanony i postanowienia, które z chęcią przyjmując, śpiewamy z prorokiem Dawidem Panu Bogu, mówiąc: „Cieszę się z drogi Tych rozkazów, jak z wszelkiego bogactw” (Ps. 118:14). Także: „Wydałeś swoje rozka... [read more]