Category archives: Kanony IV – Sobór Chalcedoński 451

  • Ponieważ w niektórych prowincjach pozwala się lektorom i kantorom zawierać związki małżeńskie, Święty Sobór postanowił, że żadnemu z nich nie godzi się brać żony innowierczej. Ci zaś którzy zrodzili już w takim związku potomstwo i jeśli już ochrzcili swoje dzieci u heretyków, wypada, aby oddali je w... [read more]