Category archives: Kanony Cerkwi Prawosławnej

  • Piszemy zaś tym, stawiając przeszkody nie tym, którzy w Kościele Bożym, według Pisma, pragną uprawiać ascezę, lecz tym, którzy obierając ascezę wskutek pychy, wywyższając się zwyczajnie nad żyjącymi i, wbrew Pismu i kanonom kościelnym, wprowadzają nowości. Tak więc: i dziewictwo z pokorą połączone, ... [read more]
  • Wszyscy, którzy przychodzą do kościoła i słuchają Pisma świętego, lecz wskutek uchylenia się od porządku, nie uczestniczą z wiernymi w modlitwie oraz powstrzymują się od przyjmowania świętej Eucharystii, niech będą odłączeni od Kościoła dopóty, dopóki nie przystąpią do spowiedzi i nie okażą godnego ... [read more]
  • Apostoł boski Paweł powiedział: „Grzechy niektórych ludzi są znane, a za niektórymi idą w ślad” (1 Tym 5:24). Albowiem za grzechami wcześniejszymi tuż w ślad postępują inne grzechy. Za niezbożną herezją oszczerców chrześcijaństwa podążały także dalsze bezeceństwa. Albowiem jak usunęli oni ze świątyn... [read more]
  • Tym, którzy zostali podniesieni do godności kapłańskiej za świadectwo i przewodnika służą wydane kanony i postanowienia, które z chęcią przyjmując, śpiewamy z prorokiem Dawidem Panu Bogu, mówiąc: „Cieszę się z drogi Tych rozkazów, jak z wszelkiego bogactw” (Ps. 118:14). Także: „Wydałeś swoje rozka... [read more]