Category archives: Kanony Cerkwi Prawosławnej

  • Ci, którzy przyjęli chrzest podczas choroby i potem wrócili do zdrowia, winni uczyć się zasad wiary i mieć świadomość, że stali się godni boskiego daru. Zob.: I. 2, 14; Trul. 78, 96; Neocez. 12; Laodyc. 19, 45, 46; Kart. 45.
  • Żaden chrześcijanin nie powinien opuszczać męczenników Chrystusowych oraz dawać chwałę pseudomenczennikom, tj. męczennikom, którzy są u heretyków, albo tym, którzy sami byli heretykami. Są oni bowiem oddaleni od Boga; tote uciekający się do nich niech będą wyklęci. Zob. : Ap. 10, 11, 45, 46, 64, 70... [read more]
  • Nie godzi się przyjmować od heretyków błogosławieństwa, które są raczej próżną mową niż błogosławieństwem. Zob.: Ap. 10, 11, 45, 46, 64; I. 19; II. 7; III. 2, 4; Trul. 11, 95; Laodyc. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 31, 33, 34, 37; Baz. W. 1, 47; Tym. Aleks. 9.
  • Nie należy zawierać związków małżeńskich z heretykami, ani wydawać im swoich synów lub córek, lecz raczej przyjmować, o ile złożą przyrzeczenie, że zostaną chrześcijanami. Zob.: Ap. 26, 45, 6; IV. 14; Trul. 6, 72; Laodyc. 10; Kart. 21.
  • Odwracających się od herezji, tak zwłaszcza Frygijczyków, - gdy nawet należeli oni do rzekomego ich kleru i uchodzili za ludzi bardzo wielkich – powinni biskupi i prezbiterzy Kościoła katechizować starannie i chrzcić. Zob.: Ap. 46, 47, 68; I. 8, 19; II. 1, 7; Trul. 95; Laodyc. 7; Kart. 57; Baz.... [read more]
  • Odwracających się od herezji, tj. Nowacjan, Fotynian bądź Kwartodecymów, tak katechumenów jak i wiernych w ich opinii, nie należy przyjmować zanim nie wyklną wszelkiej herezji, zwłaszcza zaś tej, w której pozostawali; wówczas dopiero ci, którzy uchodzą u nich za wiernych, po nauczeniu się Symbolu wi... [read more]