Author archives: Piotr

  • Ogrodnik przywiązuje młode drzewko do kołka, aby burza czy wiatr nie złamały go. Ścina też sęki, by całe drzewko nie uschło. Postępujcie w ten sam sposób ze swoimi dziećmi. Przywiązujcie ich serca do strachu Bożego, aby nie wplątały  się w sieci szatana. Ścinajcie też złe nawyki, aby nie wyrosły i n... [read more]
  • Powinniśmy cały czas być z Bogiem! Posłuchajcie, co mówi psalm 33: "Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach!" Modlitwa jest życiem naszej duszy. Musimy modlić się do Boga przez cały czas! Oto, co mówi psalm 102: "Na każdym miejscu Jego panowania bło... [read more]