Św. Efraim z Nea Makri – Grecja

Św. Efraim z Nea Makri

Jego ciało zostało znalezione w pobliżu pustelni mniszek na miejscu porzuconego monasteru na zboczach góry Amomon. Za sprawą cudownych uzdrowień, których dokonywał jego święte relikwie stały się obiektem czci.

Według snów Makarii Desipri św. Efraim urodził się 14 września 1384 r. W Trikali, w Tesalii. Nazywał się Konstantinos Morphes. Jako mnich przyją imię Efraim i przeniósł się do Attyki, aby żyć w monasterze zwiastowania Bogarodzicy na Górze Amomon. W 1424 roku klasztor został zniszczony przez wojska tureckie. Efraim uciekł i żył przez kolejny rok jako pustelnik pośród ruin monasteru. We wrześniu 1425 roku został aresztowany przez turków, uwięziony i męczony przez ponad osiem miesięcy w wyniku tortur zmarł 5 maja 1426 roku. Uważa się, że święty został zawieszony na Drzewie morowym, dzisiaj jest przedmiotem czci w monasterze.

Dodaj komentarz