Spożywamy dostojniejszą Paschę – św. Jan Chryostom

 
 

Spożywamy dostojniejszą Paschę

św. Jan Chryostom

I my spożywamy Paschę Chrystusa. „Albowiem jako Pascha nasza został ofiarowany Chrystus” (1 Kor 5, 7), mówi Paweł. A zatem i my spożywamy Paschę o wiele dostojniejszą niż napisane w Zakonie. Toteż powinniśmy ją spożywać obuci i opasani. Dlaczego ? Abyśmy i my byli gotowi do wyjścia, do podróży stąd. Niechaj nikt z tych, którzy spożywają tę Paschę, nie ogląda się na Egipt, lecz niech patrzy na niebo, na górną Jerozolimę. Dlatego spożywasz przepasany, dlatego obuty, abyś poznał, że równocześnie z zaczęciem pożywania Paschy powinieneś podróżować i wybrać się w drogę. Dwie zaś rzeczy tajemniczo zaznacza: to, że powinniśmy wyjść z Egiptu, i to, że pozostając w nim, powinniśmy pozostać jak na obcej ziemi. „Nasze bowiem – powiada – obcowanie jest w niebie” (Flp 3, 20); a przez to całe życie powinniśmy zawsze być przygotowani, by w razie wezwania nie zwlekać, lecz powiedzieć: „Gotowe jest serce nasze” (Ps 107, 2).

Dodaj komentarz