Pojęcie o Nabożeństwie

 
 

Pojęcie o Nabożeństwie

Nabożeństwo to zewnętrzny wyraz przeżywanej czci i uwielbienia Boga przez dobre myśli słowa, gesty i uczynki. Poprzez nie wierni wyrażają swoją wiarę, nadzieję i miłość, wchodzą w niewidzialny, duchowy związek z Bogiem oraz otrzymują łaskę uzdolniającą do pobożnego życia i osiągnięcia zbawienia.

Nabożeństwo jest nieodłącznie związane z naturą człowieka. Cały człowiek, z duszą i ciałem dąży do Boga – Stwórcy, zjednoczenia z Nim oraz Jego pomocy. Nabożeństwo jest próbą przywrócenia więzi z Bogiem. W swej historii zmieniło się ono i przybierało formy stosowne do tego jak zmienia się sam człowiek, ale trwać będzie do końca świata.

“Nauka o Nabożeństwach Prawosławnych” o. Konstanty Bondaruk

Dodaj komentarz