Monaster Trójcy Świętej w Ano Gatzea – Góra Pelion – Grecja

 
 

Monaster Trójcy Świętej w Ano Gatzea

Monaster Trójcy Świętej w Ano Gatzea podlega monasterowi Wielkiej Ławry Świętej Góry Atos. Monaster stoi 240 metrów nad poziomem morza na które ma wspaniały widok! Na terenie monasteru znajduje się kaplica św. Atanazego z Atosu oraz Panagii Gorgoupikoou do której mnisi mają szczególne nabożeństwo. Na ogrodzie monasteru jest 12 metrowy krzyż, który podświetlony jest w nocy znakiem dla statków.

W 1963 roku monaster ostaje opuszczony, gdy ostatni z mnichów powrócił do monasteru Wielkiej Ławry na Athosie. Po 26 latach w 1989 roku monaster Wielkiej Ławry wysłał z misją mnichów na teren monasteru. Obecnie mieszka tam pięciu mnichów. Monaster ma także pod opieką jedną Cerkiew w pobliskim mieście Wolos, gdzie jeden z mnichów sprawuje Liturgię.

Geronta Grigorios monasteru świętej Trójcy był mnichem w jednym monasterze z ojcem Augoustinos Kantiotis, którego myśli są głęboko cenione na Pelion. W monasterze odbywają się także spotkania ojców i teologów, którym droga jest prawosławna wiara.

Pod monaster Trójcy Świętej podlega również żeński metochion św. Lawrentiosa.

Dodaj komentarz