Na końcu porannych i wieczornych modlitw domowych wzywaj… – św. Jan z Kronsztadu

 
 

Na końcu porannych i wieczornych modlitw domowych wzywaj świętych patriarchów, proroków, apostołów, hierarchów, męczenników, świadków wiary, naśladowców Bożych, ascetów oraz pokutników, pomagających a darmo ludziom lekarzy, abyś widząc w nich urzeczywistnienie wszelkiej cnoty, sam stał się ich naśladowcą we wszelkiej cnocie. Od patriarchów ucz się dziecięcej wiary i posłuszeństwa Panu; od proroków i apostołów – gorliwości o chwałę Bożą i zbawienie dusz ludzkich; od hierarchów – gorliwości w głoszeniu słowa Bożego i ogólnie przyczynianiu się pismami do jak największego rozsławienia imienia Bożego,do umocnienia wiary, nadziei i miłości w chrześcijanach; od męczenników i świadków wiary – wytrwania w wierze i pobożności…; od pokutników – umartwienia…, modlitwy oraz rozmyślania o Bogu; od pomagającym za darmo ludziom lekarzy – bezinteresowności i bezpłatnej pomocy potrzebującym.

św. Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz